Kontakt

Opłaty

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi:

465 zł brutto

Opłata obejmuje:

  • Udział w obradach
  • Materiały konferencyjne (książka streszczeń)
  • Lunch we wszystkich trzech dniach obrad
  • Poczęstunek w przerwach kawowych
  • Dwie kolacje w restauracjach
  • Zwiedzanie kopalni Guido w Zabrzu
  • Przejazdy uczestników autokarami pomiędzy miejscem obrad a pozostałymi odwiedzanymi miejscami.

 

Prosimy o dokonanie wpłaty przelewem do dnia 15 lipca 2013 r. na konto:

40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 z dopiskiem „XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych”

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

NIP: 634-000-53-01

REGON: 000289035

 

Prosimy o zachowanie dowodu wpłaty.


 

Serdecznie Zapraszamy