Kontakt

Tematyka

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów na następujące tematy:


       I. Gromadzenie zbiorów – między innymi:

 1. Zakres wykorzystywania komputerowych systemów bibliotecznych
  w gromadzeniu zbiorów.
 2. Przyszłość zarządzania zbiorami w bibliotece akademickiej.
 3. Modele zakupu zbiorów (m. in. konsorcja).
 4. Wady i zalety pakietowej formy zakupu książek lub czasopism.
 5. Dobór e-książek w bibliotekach akademickich.
 6. Rola czytelników w kształtowaniu kolekcji.
 7. Ewidencja zbiorów.
 8. Zapewnienie trwałego dostępu do zasobów cyfrowych.

 

     II. Nowe technologie w bibliotece – między innymi:

 1. Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy biblioteki.
 2. Doświadczenia z multiwyszukiwarkami.
 3. Nowe możliwości komputerowych systemów bibliotecznych.
 4. Wykorzystanie nowych technologii w działalności dydaktycznej bibliotek.
 5. Biblioteka w wersji Mobile – co można wypożyczyć (czytnik) – co można zobaczyć (zasób).
 6. Zabezpieczenie zbiorów przed kradzieżą.

 

    III. Prawo w bibliotece – między innymi:

 1. Prawo autorskie w bibliotece.
 2. Prawo a wypożyczenia międzybiblioteczne.
 3. Ochrona danych osobowych w działalności bibliotek.
 4. E-książki w bibliotekach.
 5. Polityka informacyjna – opisy bibliograficzne – wymiana danych.
 6. Otwarte repozytoria instytucjonalne.
 7. Działalność biblioteki w zakresie usług informacyjnych.

 

 


 

Serdecznie Zapraszamy