Kontakt

Dla autorów

 

Zapraszamy Państwa do nadsyłania propozycji referatów (tematyka konferencji). Ostateczny termin nadsyłania streszczeń upływa 31 maja 2013 r.

Komitet Naukowy Konferencji na podstawie otrzymanych streszczeń dokona wyboru referatów do prezentacji. Autorzy zakwalifikowanych referatów zostaną o tym powiadomieni do 31 maja 2013 r.

Zakwalifikowane streszczenia zostaną umieszczone na stronie internetowej konferencji po 28 czerwca 2013 r. Każdy z uczestników podczas rejestracji otrzyma książkę streszczeń.

 

Wytyczne dla autorów nadsyłanych streszczeń:

Streszczenie powinno zawierać:

Tytuł pracy;

Imię i nazwisko autora/autorów;

Imię i nazwisko osoby prezentującej referat;

Afiliacje wszystkich autorów;

Tekst streszczenia – ok. 600 znaków (minimum 500, maksimum 700).

 

Przewidziany czas na zaprezentowanie każdego z referatów wynosi 15 minut; prezentacji ustnej powinna towarzyszyć prezentacja wizualna (w programie Power Point, Prezi, itp).

Pełne teksty wystąpień zostaną opublikowane w Forum Bibliotek Medycznych. Ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów do redakcji Forum Bibliotek Medycznych upływa 6 listopada 2013. 

Serdecznie Zapraszamy